Kościół św. Wojciecha, we Wrocławiu przy pl. Dominikańskim na Starym Mieście - jeden z największych i najstarszych kościołów gotyckich miasta.
Park GrabiszyńskiPark Grabiszyński | Most UniwersyteckiMost Uniwersytecki | Cafe & Restaurant SteinhausCafe & Restaurant Steinhaus |