Kościół św. Wojciecha, we Wrocławiu przy pl. Dominikańskim na Starym Mieście - jeden z największych i najstarszych kościołów gotyckich miasta.
Park StaszicaPark Staszica | Kościół p.w. św. StefanaKościół p.w. św. Stefana | Skrzyżowanie ulic Szewskiej i UniwersyteckiejSkrzyżowanie ulic Szewskiej i Uniwersyteckiej |