Kościół św. Wojciecha, we Wrocławiu przy pl. Dominikańskim na Starym Mieście - jeden z największych i najstarszych kościołów gotyckich miasta.
Panorama RacławickaPanorama Racławicka | Ulica Grodzka pod OssolineumUlica Grodzka pod Ossolineum | Hotel NovotelHotel Novotel |