Klub Garage
Ulica KanoniaUlica Kanonia | Rondo Reagana - Plac GrunwaldzkiRondo Reagana - Plac Grunwaldzki | Kościół św. JadwigiKościół św. Jadwigi |