Klub Lech
Most MilenijnyMost Milenijny | Skrzyżowanie ulic Oławskiej i SzewskiejSkrzyżowanie ulic Oławskiej i Szewskiej | Kaplica mszalna pw. Matki Bożej na Świętym WzgórzuKaplica mszalna pw. Matki Bożej na Świętym Wzgórzu |