Wrocławski arsenał, znany też pod nazwą Mikołajskiego (od lokalizacji w pobliżu bramy Mikołajskiej), należy do najciekawszych zabytków architektury mieszczańskiej Wrocławia.
Hostel BoogieHostel Boogie | JS TenisJS Tenis | WrocLove PubWrocLove Pub |