Kładka Świebodzka
Plac GołębiPlac Gołębi | Kościół pw. św. Jana ApostołaKościół pw. św. Jana Apostoła | Plac Biskupa NankieraPlac Biskupa Nankiera |