Plac Strzelecki.
Synagoga Pod Białym BocianemSynagoga Pod Białym Bocianem | Most TumskiMost Tumski | Restauracja SarahRestauracja Sarah |