Most Milenijny (Tysiąclecia) – most drogowy nad Odrą, łączący osiedla Popowice i Osobowice, część obwodnicy śródmiejskiej. Oddany do użytku 29 października 2004 r.
Wybrzeże Stanisława WyspiańskiegoWybrzeże Stanisława Wyspiańskiego | Wrocławski StadionWrocławski Stadion | Kościół pw. św. Maksymiliana Marii KolbegoKościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego |