Most Milenijny (Tysiąclecia) – most drogowy nad Odrą, łączący osiedla Popowice i Osobowice, część obwodnicy śródmiejskiej. Oddany do użytku 29 października 2004 r.
Skrzyżowanie ulic Szewskiej i UniwersyteckiejSkrzyżowanie ulic Szewskiej i Uniwersyteckiej | Plac Biskupa NankieraPlac Biskupa Nankiera | Kościół św. JadwigiKościół św. Jadwigi |