Most Milenijny (Tysiąclecia) – most drogowy nad Odrą, łączący osiedla Popowice i Osobowice, część obwodnicy śródmiejskiej. Oddany do użytku 29 października 2004 r.
Narodowe Forum MuzykiNarodowe Forum Muzyki | Klub GafaKlub Gafa | Klub TrzynastkaKlub Trzynastka |