Kładka nad ulicą Zygmunta Wróblewskiego.
Ulica GrodzkaUlica Grodzka | Fontanna PergolaFontanna Pergola | Osobowice, kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka JezusOsobowice, kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus |