Kładka nad ulicą Zygmunta Wróblewskiego.
Hala StuleciaHala Stulecia | Kościół p.w. św. Stanisława KostkiKościół p.w. św. Stanisława Kostki | Restauracja i Klub NovocainaRestauracja i Klub Novocaina |