Most Grunwaldzki - most wiszący przez Odrę o konstrukcji stalowej, elementy nośne wsparte są na granitowych pylonach o wysokości około 20 m. Zbudowany w latach 1908-1910.
Skrzyżowanie ulic Szewskiej i NożowniczejSkrzyżowanie ulic Szewskiej i Nożowniczej | CzekoladziarniaCzekoladziarnia | Hotel JesterHotel Jester |