Bulwar Xawerego Dunikowskiego - przystań statków wycieczkowych.
Uniwersytet WrocławskiUniwersytet Wrocławski | Plac Biskupa NankieraPlac Biskupa Nankiera | Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny RóżańcowejKościół pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej |