Bulwar Xawerego Dunikowskiego - przystań statków wycieczkowych.
Synagoga Pod Białym BocianemSynagoga Pod Białym Bocianem | Klub CelticKlub Celtic | Miękinia, kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi PannyMiękinia, kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny |