Bulwar Xawerego Dunikowskiego - przystań statków wycieczkowych.
Bulwar Xawerego DunikowskiegoBulwar Xawerego Dunikowskiego | Ulica OławskaUlica Oławska | Kościół pw. Matko Bożej Królowej PokojuKościół pw. Matko Bożej Królowej Pokoju |