Bulwar Xawerego Dunikowskiego - kładka.
Muzeum ArcheologiczneMuzeum Archeologiczne | Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny BolesnejKościół pw. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej | Galeria Awangarda - BWAGaleria Awangarda - BWA |