Bulwar Xawerego Dunikowskiego - kładka.
Kościół św. MaciejaKościół św. Macieja | Kościół p.w. św. Franciszka z AsyżuKościół p.w. św. Franciszka z Asyżu | Pub GuinnessPub Guinness |