Skrzyżowanie ulic Szewskiej i Nożowniczej.
Czekoladziarnia i UbieralniaCzekoladziarnia i Ubieralnia | Hala StuleciaHala Stulecia | Kościół pw. Matko Bożej Królowej PokojuKościół pw. Matko Bożej Królowej Pokoju |