Zaułek Ossolińskich.
JS TenisJS Tenis | Panorama RacławickaPanorama Racławicka | Plac KościelnyPlac Kościelny |