Zaułek Ossolińskich.
Silver ForumSilver Forum | Park Stanisława Tołpy przy ul. NowowiejskiejPark Stanisława Tołpy przy ul. Nowowiejskiej | Skrzyżowanie ulic Oławskiej, Świdnickiej i RynkuSkrzyżowanie ulic Oławskiej, Świdnickiej i Rynku |