Zaułek Ossolińskich.
Bulwar Xawerego DunikowskiegoBulwar Xawerego Dunikowskiego | Politechnika WrocławskaPolitechnika Wrocławska | Invito PizzaInvito Pizza |