Wieczorna panorama wykonana pod Coctail Barem Witaminka. Północna pierzeja Rynku.
MCS-Kąpielisko Glinianki - ul. Kosmonautów 2MCS-Kąpielisko Glinianki - ul. Kosmonautów 2 | Most ZwierzynieckiMost Zwierzyniecki | Restauracja VincentRestauracja Vincent |