Gmach Teatru Miejskiego wzniesiono przy ulicy Świdnickiej w latach 1839 - 1841 wg projektu Carla Ferdinanda Langhansa, z nowoczesną sceną i widownią na około 1600 miejsc. Po pożarach (w 1865 i 1871), budynek przebudowano podwyższając widownię i nadscenium, dostawiono pawilon malarni i rozbudowano portyk oraz ozdobiono z zewnątrz malowidłami.
Kładka nad ulicą Zygmunta WróblewskiegoKładka nad ulicą Zygmunta Wróblewskiego | Most ZwierzynieckiMost Zwierzyniecki | Kościół Św. Wojciecha - Wnętrze kościołaKościół Św. Wojciecha - Wnętrze kościoła |