Gmach Teatru Miejskiego wzniesiono przy ulicy Świdnickiej w latach 1839 - 1841 wg projektu Carla Ferdinanda Langhansa, z nowoczesną sceną i widownią na około 1600 miejsc. Po pożarach (w 1865 i 1871), budynek przebudowano podwyższając widownię i nadscenium, dostawiono pawilon malarni i rozbudowano portyk oraz ozdobiono z zewnątrz malowidłami.
Hotel Etap WyścigowaHotel Etap Wyścigowa | Nowy Dwór, kościół pw. Opatrzności BożejNowy Dwór, kościół pw. Opatrzności Bożej | Rynek. Pierzeja północno - wschodniaRynek. Pierzeja północno - wschodnia |