Budynek starego więzienia przy dzisiejszej ulicy Więziennej. Swoją dawną funkcję zakończył na przełomie XVIII/XIX wieku.
Ulica KanoniaUlica Kanonia | Skrzyżowanie ulic Szewskiej i KotlarskiejSkrzyżowanie ulic Szewskiej i Kotlarskiej | Kościół pw. św. Józefa RzemieślnikaKościół pw. św. Józefa Rzemieślnika |