Budynek starego więzienia przy dzisiejszej ulicy Więziennej. Swoją dawną funkcję zakończył na przełomie XVIII/XIX wieku.
Osobowice, kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka JezusOsobowice, kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus | Zagrożenie powodzioweZagrożenie powodziowe | Sky TowerSky Tower |