Budynek starego więzienia przy dzisiejszej ulicy Więziennej. Swoją dawną funkcję zakończył na przełomie XVIII/XIX wieku.
Most MilenijnyMost Milenijny | Skrzyżowanie ulic Szewskiej i KotlarskiejSkrzyżowanie ulic Szewskiej i Kotlarskiej | Kościół św. Michała ArchaniołaKościół św. Michała Archanioła |