Hala Targowa przy ul. Piaskowej zbudowana wg projektu Richarda Plüddemanna w latach 1906-1908. Przekrycie hali wsparte na żelbetowych łukach parabolicznych zaprojektowane przez Friedricha Augusta Küstera stanowi pionierskie w skali światowej osiągnięcie inżynierskie. Podziemia hali mieszczą piwnice wysokości do 3,7 metra.
Muzeum Historyczne w Pałacu KrólewskimMuzeum Historyczne w Pałacu Królewskim | Hotel MonopolHotel Monopol | Pod PręgierzemPod Pręgierzem |