Narodowe Forum Muzyki
Skrzyżowanie ulic Szewskiej i UniwersyteckiejSkrzyżowanie ulic Szewskiej i Uniwersyteckiej | Żerniki Wrocławskie, kościół pw. św. WawrzyńcaŻerniki Wrocławskie, kościół pw. św. Wawrzyńca | Cafe & Restaurant SteinhausCafe & Restaurant Steinhaus |