Kościół św. Macieja Apostoła we Wrocławiu - gotycki kościół z cegły, zbudowany na planie krzyża, jednonawowy z transeptem i wieżą. Znajduje się po wschodniej stronie ul. Szewskiej, nosząc adres pl. bpa Nankiera 17.
Hotel TumskiHotel Tumski | Skrzyżowanie ulic Szewskiej i KotlarskiejSkrzyżowanie ulic Szewskiej i Kotlarskiej | Wrocławski StadionWrocławski Stadion |