Kościół św. Macieja Apostoła we Wrocławiu - gotycki kościół z cegły, zbudowany na planie krzyża, jednonawowy z transeptem i wieżą. Znajduje się po wschodniej stronie ul. Szewskiej, nosząc adres pl. bpa Nankiera 17.
Bulwar Xawerego DunikowskiegoBulwar Xawerego Dunikowskiego | Mostek łączący Wyspę Piasek z Wyspą SłodowąMostek łączący Wyspę Piasek z Wyspą Słodową | Politechnika WrocławskaPolitechnika Wrocławska |