Kościół św. Macieja Apostoła we Wrocławiu - gotycki kościół z cegły, zbudowany na planie krzyża, jednonawowy z transeptem i wieżą. Znajduje się po wschodniej stronie ul. Szewskiej, nosząc adres pl. bpa Nankiera 17.
Klub DwunastkaKlub Dwunastka | Galeria Awangarda - BWAGaleria Awangarda - BWA | Kościół p.w. Świętej RodzinyKościół p.w. Świętej Rodziny |