Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu, ul. Borowska 174
Zagrożenie powodzioweZagrożenie powodziowe | Kościół p.w. św. Karola BoromeuszaKościół p.w. św. Karola Boromeusza | Euro - prezentacja |