Kościół p.w. św. Stanisława Kostki, ul. Hubska 89
Cafe & Restaurant SteinhausCafe & Restaurant Steinhaus | Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny BolesnejKościół pw. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej | Kościół pw. Chrystusa KrólaKościół pw. Chrystusa Króla |