Kościół św. Wawrzyńca, ul. O.Bujwida 51
Politechnika WrocławskaPolitechnika Wrocławska | Skrzyżowanie ulic Oławskiej i SzewskiejSkrzyżowanie ulic Oławskiej i Szewskiej | Gospoda Wrocławska i Restauracja RybnaGospoda Wrocławska i Restauracja Rybna |
kościół św. Wawrzyńca Wrocław kościoły we Wrocławiu zdjęcia panoramiczne panoramy sferyczne fotografia zabytki