Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 im. Władka Zarembowicza
Kładka nad ulicą Zygmunta WróblewskiegoKładka nad ulicą Zygmunta Wróblewskiego | Kościół św. AntoniegoKościół św. Antoniego | Hotel PoloniaHotel Polonia |
Szkoła podstawowa nr 72 im Władka Zarembowicza Wrocław zdjęcia panoramiczne panoramy sferyczne edukacja