Hala Stulecia – nazywana niegdyś Halą Ludową - 13 lipca 2006 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako pionierskie osiągnięcie inżynierii i architektury XX stulecia. Obiekt uznany został za twórczy i innowacyjny przykład rozwoju technik budowlanych w dużych konstrukcjach zbrojnych wyznaczający jeden z punktów zwrotnych w historii wykorzystywania stali do wzmocnienia struktur budowlanych. Zaprojektowana przez Maxa Berga. Obecnie organizowane są w niej wystawy, koncerty, imprezy sportowe.
Kościół pw. św. BonifacegoKościół pw. św. Bonifacego | Ulica OławskaUlica Oławska | Stary Cmentarz ŻydowskiStary Cmentarz Żydowski |