Wrocławski Teatr Lalek przy pl. Teatralnym 4 we Wrocławiu - budynek dawnej resursy kupieckiej wzniesiony w stylu neobarokowym wg projektu Blummera w latach 1892-94, rozbudowany wg projektu A. Graua w latach 1905-09.
Kościół pw. św. Maksymiliana Marii KolbegoKościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego | Kąpielisko MCS-Kąpielisko MCS-"Morskie Oko" - ul. Chopina 27 | Skrzyżowanie ulic Oławskiej, Świdnickiej i RynkuSkrzyżowanie ulic Oławskiej, Świdnickiej i Rynku |