Wrocławski Teatr Lalek przy pl. Teatralnym 4 we Wrocławiu - budynek dawnej resursy kupieckiej wzniesiony w stylu neobarokowym wg projektu Blummera w latach 1892-94, rozbudowany wg projektu A. Graua w latach 1905-09.
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 im. Władka ZarembowiczaSportowa Szkoła Podstawowa nr 72 im. Władka Zarembowicza | Przejście z Placu SolnegoPrzejście z Placu Solnego | Skrzyżowanie ulic Szewskiej i UniwersyteckiejSkrzyżowanie ulic Szewskiej i Uniwersyteckiej |