Wrocławski Teatr Lalek przy pl. Teatralnym 4 we Wrocławiu - budynek dawnej resursy kupieckiej wzniesiony w stylu neobarokowym wg projektu Blummera w latach 1892-94, rozbudowany wg projektu A. Graua w latach 1905-09.
Tor wyścigów konnychTor wyścigów konnych | Kościół św. JadwigiKościół św. Jadwigi | Hotel WieniawaHotel Wieniawa |