Wrocławski Teatr Lalek przy pl. Teatralnym 4 we Wrocławiu - budynek dawnej resursy kupieckiej wzniesiony w stylu neobarokowym wg projektu Blummera w latach 1892-94, rozbudowany wg projektu A. Graua w latach 1905-09.
Coffee PlanetCoffee Planet | Klub NovocainaKlub Novocaina | Park GrabiszyńskiPark Grabiszyński |