Wrocławski Teatr Lalek przy pl. Teatralnym 4 we Wrocławiu - budynek dawnej resursy kupieckiej wzniesiony w stylu neobarokowym wg projektu Blummera w latach 1892-94, rozbudowany wg projektu A. Graua w latach 1905-09.
Most GrunwaldzkiMost Grunwaldzki | Kościół Marii Magdaleny - Mostek PokutnicKościół Marii Magdaleny - Mostek Pokutnic | Kościół św. MaciejaKościół św. Macieja |