Nowy mostek z Wyspy Piasek na Wyspę Słodową. Panorama wieczorna.
Wieża CiśnieńWieża Ciśnień | Ulica GrodzkaUlica Grodzka | Cmentarz Żydowski przy ul. LegnickiejCmentarz Żydowski przy ul. Legnickiej |