Most Warszawski leży na prastarym szlaku, prowadzącym do Wrocławia z północnego wschodu od strony Oleśnicy i Sycowa.
Panorama RacławickaPanorama Racławicka | Pod PręgierzemPod Pręgierzem | Synagoga Pod Białym BocianemSynagoga Pod Białym Bocianem |