Most Warszawski leży na prastarym szlaku, prowadzącym do Wrocławia z północnego wschodu od strony Oleśnicy i Sycowa.
Świdnicka. Pod OperąŚwidnicka. Pod Operą | Restauracja Złoty PiesRestauracja Złoty Pies | Stara GarbarniaStara Garbarnia |