Drewniana kładka łącząca Podwale z bulwarem Tadka Jasińskiego.
Synagoga Pod BocianemSynagoga Pod Bocianem | Skrzyżowanie ulic Szewskiej i KotlarskiejSkrzyżowanie ulic Szewskiej i Kotlarskiej | Klub IbizaKlub Ibiza |