OKSL Golędzinów. Miejsce spotkań wszystkich miłośników lotnictwa.
Czekoladziarnia i UbieralniaCzekoladziarnia i Ubieralnia | Kościół św. AntoniegoKościół św. Antoniego | Restauracja KaliterosRestauracja Kaliteros |