Plac zabaw w jednym z największych i najpiękniejszych parków Wrocławia.
Ulica Grodzka pod OssolineumUlica Grodzka pod Ossolineum | Synagoga Pod BocianemSynagoga Pod Bocianem | Plac StrzeleckiPlac Strzelecki |