Kościół jest budowlą gotycką, bazylikową, z trzema nawami. Jeden z trzech największych kościołów piętnastowiecznych w mieście.
Katedra Św. Jana ChrzcicielaKatedra Św. Jana Chrzciciela | Kościół Bożego CiałaKościół Bożego Ciała | Plac KościelnyPlac Kościelny |