Kościół jest budowlą gotycką, bazylikową, z trzema nawami. Jeden z trzech największych kościołów piętnastowiecznych w mieście.
Czekoladziarnia i UbieralniaCzekoladziarnia i Ubieralnia | Muzeum ArcheologiczneMuzeum Archeologiczne | Zamek TopaczZamek Topacz |