Kościół jest budowlą gotycką, bazylikową, z trzema nawami. Jeden z trzech największych kościołów piętnastowiecznych w mieście.
Hotel PanoramaHotel Panorama | Cerkiew św. Cyryla i MetodegoCerkiew św. Cyryla i Metodego | Most PokojuMost Pokoju |