Kościół jest budowlą gotycką, bazylikową, z trzema nawami. Jeden z trzech największych kościołów piętnastowiecznych w mieście.
Hotel Scandic WrocławHotel Scandic Wrocław | Skrzyżowanie ulic Szewskiej i UniwersyteckiejSkrzyżowanie ulic Szewskiej i Uniwersyteckiej | Hotel CampanileHotel Campanile |