Kościół jest budowlą gotycką, bazylikową, z trzema nawami. Jeden z trzech największych kościołów piętnastowiecznych w mieście.
Ogród JapońskiOgród Japoński | Zagrożenie powodzioweZagrożenie powodziowe | Kościół Trójcy ŚwiętejKościół Trójcy Świętej |