Ulica Grodzka, budynek Ossolineum. Widok na Odrę.
JS TenisJS Tenis | Ulica Grodzka pod OssolineumUlica Grodzka pod Ossolineum | Ulica WłodkowicaUlica Włodkowica |