Ulica Grodzka, budynek Ossolineum. Widok na Odrę.
Muzeum Historyczne w Pałacu KrólewskimMuzeum Historyczne w Pałacu Królewskim | Zaułek OssolińskichZaułek Ossolińskich | Hotel MonopolHotel Monopol |