Ulica Grodzka, budynek Ossolineum. Widok na Odrę.
Kościół Najświętszego Serca JezusowegoKościół Najświętszego Serca Jezusowego | Plac GołębiPlac Gołębi | Skrzyżowanie ulic Szewskiej i UniwersyteckiejSkrzyżowanie ulic Szewskiej i Uniwersyteckiej |