Casa de la Musica wykonana jest na wzór lokali kubańskich z przełomu lat 20.-30. zeszłego stulecia. Architektura nawiązuje do burżuazyjnego Cigar Clubu. adres: Rynek 11/12
Mostek łączący Wyspę Piasek z Wyspą SłodowąMostek łączący Wyspę Piasek z Wyspą Słodową | Hotel EuropeumHotel Europeum | UbieralniaUbieralnia |