Zachodni kraniec Wyspy Słodowej. Rozciąga się z niego wspaniała panorama na gmach główny Uniwersytetu.
CzekoladziarniaCzekoladziarnia | Kościół pw. Chrystusa KrólaKościół pw. Chrystusa Króla | Kładka nad ulicą Zygmunta WróblewskiegoKładka nad ulicą Zygmunta Wróblewskiego |